Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήστε στη μεταφορά υγρών καυσίμων με ΦΙΧ βυτιοφόρο, πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά ανά δίμηνο, αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς καυσίμων.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας