Αποτελέσματα διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να δείτε αποτελέσματα διαγωνισμών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε στοιχεία που αφορούν πίνακες κατάταξης, διοριστέων, απορριπτέων, αρχεία αποτελεσμάτων και βαθμολογίες.  

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας