800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αποτελέσματα διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να δείτε αποτελέσματα διαγωνισμών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε στοιχεία που αφορούν πίνακες κατάταξης, διοριστέων, απορριπτέων, αρχεία αποτελεσμάτων και βαθμολογίες.  

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας