Αποτελέσματα διαγωνισμών

Βρείτε τα αποτελέσματα προκηρύξεων και διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (κατάταξη, διοριστέοι, απορριπτέοι, γραπτά, βαθμολογίες).

Θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή:

  • είτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε μέσω φόρμας (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τα συμπληρώνετε εσείς)

 

Πληροφορίες υπηρεσίας