Ενιαία αίτηση ενίσχυσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/04/2022
Κατηγορία: Νέες υπηρεσίες

Διαθέσιμη στο gov.gr η ηλεκτρονική Ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τους αγρότες για το έτος 2022.

Με τη νέα διαδικασία, οι αγρότες μπορείτε πλέον να υποβάλετει την αίτησή σας διαδικτυακά είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Με τον τρόπο αυτό συστηματοποιείται και επιταχύνεται η υποβολή, η συλλογή και η επεξεργασία των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Είσοδος στην Υπηρεσία