Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/03/2022
Κατηγορία: Νέες λειτουργικότητες

Επαληθεύστε με βάση τον κωδικό επαλήθευσης την εγκυρότητα ενός εγγράφου που έχει εκδοθεί από το gov.gr.

- συμπληρώστε τον κωδικό επαλήθευσης, ή

- σαρώστε το QR Code

Είσοδος στην εφαρμογή επαλήθευσης