900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων

Μπορείτε να αιτηθείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση πραγματοποιείται σε στάδια.
Μετά την υποβολή της αίτησης επανέρχεστε για να ελέγξετε την κατάσταση της στην ενότητα «υποβληθείσες αιτήσεις».

Η διαδικασία αφορά:

  • φυσικά πρόσωπα όπως ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και λοιπούς ιδιώτες
  • επιχειρήσεις απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας