800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών καθιερώνει σύγχρονες και φιλικές διαδικασίες τόσο για τους αιμοδότες, όσο και για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας με την έκδοση Ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη.

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων του.

Οι εθελοντές αιμοδότες που αποκτάτε λογαριασμό στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών μπορείτε:

  • να βλέπετε το ιστορικό των αιμοδοτήσεών σας
  • να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να σας βρίσκουν άμεσα οι Υπηρεσίες αιμοδοσίας
  • να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη
  • να λαμβάνετε υπενθυμίσεις όταν έχει περάσει το χρονικό διάστημα που μπορείτε να κάνετε την επόμενη αιμοδότηση

Πληροφορίες υπηρεσίας