Δήλωση δωρεάς οργάνων / ιστών

Εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών και γίνετε δωρητής.

Θα χρειαστείτε:

  • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Πληροφορίες υπηρεσίας