Ηλεκτρονική καταγραφή νόσησης εξωτερικού

Όσοι νοσήσατε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ώστε να καταχωριστεί η νόσηση σας στο μητρώο ασθενών κορωνοϊού COVID-19.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ / Π-ΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ
  • συμπληρώσετε την ταυτότητα / διαβατήριο σας
  • επισυνάψετε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που περιέχουν τις πληροφορίες της νόσησης σας σε ψηφιακά επαληθεύσιμη μορφή και έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) ή σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μετά την καταχώρισή σας, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αυτά επαληθευτούν μέσω της εφαρμογής, μπορείτε είτε:

  • να λάβετε Εθνική βεβαίωση νόσησης
  • να λάβετε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού
  • να προγραμματίσετε την αναμνηστική δόση εμβολιασμού σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας