Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19

Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση θετικού αποτελέσματος σε διαγνωστικό ελέγχο κορωνοϊού COVID-19. Από τις 2 Δεκεμβρίου 2021, η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί αποκλειστικά για διαγνωστικούς ελέγχους PCR.

Προϋποθέσεις για την έκδοση είναι να:

  • έχει περάσει διάστημα 30 ημερών από την ημέρα της εξέτασης
  • να έχει καταχωρίσει το εργαστήριο, που κάνατε τον έλεγχο, το αποτέλεσμα του τεστ στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Σε περίπτωση που έχετε κάνει περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, η βεβαίωση εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου.

Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

Πληροφορίες υπηρεσίας