Σημεία αποστολών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Για την παραγγελία και την παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) αναζητήστε ηλεκτρονικά τα σημεία αποστολών με κριτήριο Νομό, πόλη ή νησί.

Έπειτα, πηγαίνετε στο σημείο αποστολής ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ που σας εξυπηρετεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • συνταγή
  • νοσοκομειακή βεβαίωση (όπου απαιτείται)
  • εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παραλαμβάνει ο ίδιος ο ασθενής)

Ο μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος παραλαβής του φαρμάκου από την ημέρα παράδοσης της συνταγής στο σημείο αποστολής είναι 10-15 ημέρες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας