Αναζήτηση φαρμάκου

Μπορείτε να δείτε τη διαθεσιμότητα ενός φαρμάκου με κριτήριο το όνομα, τον τύπο (κανονικό ή νοσοκομειακό), τη θεραπευτική κατηγορία ή τη δραστική ουσία του.

Κατόπιν, εισάγετε τον Νομό που σας ενδιαφέρει για να εντοπίσετε από ποιο φαρμακείο θα το προμηθευτείτε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας