Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Οι φοιτητές σε όλα τα Πανεπιστήμια, και ΑΕΑ της χώρας μπορείτε να κάνετε αίτηση για στεγαστικό επίδομα.

Η αίτησή σας αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα.

Η υπηρεσία υποστηρίζει, απλοποιεί και βελτιώνει την όλη διαδικασία, με διαφάνεια και αισθητά γρηγορότερη καταβολή.

Πληροφορίες υπηρεσίας