Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Οι φοιτητές σε όλα τα Πανεπιστήμια της  χώρας μπορείτε να κάνετε αίτηση για στεγαστικό επίδομα.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η αίτησή σας αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας