Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband

Η δράση SFBB (Superfast Broadband) παρέχει σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο σε κατοίκους περιοχών όπου με ιδιωτικές επενδύσεις αναπτύσσονται υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες.

Οι πολίτες μπορείτε να επιλέξετε οι ίδιοι με κουπόνι (voucher) και ανάλογα με τις ανάγκες σας τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει.

Πληροφορίες υπηρεσίας