Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών

Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

  • εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
  • το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των €4.700

Η ενίσχυση που θα λάβετε είναι:

  • €600 το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €3.000
  • €300 το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ €3.000,01 και €4.700

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας