Αναγγελία άφιξης σε κατάλυμα

Τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας μπορούν να καταχωρίσουν έγκαιρα (μέσα σε 24 ώρες) την αναγγελία άφιξης του κοινωνικού τουρίστα.

Σημειώνεται πως αν δεν γίνει η ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης, δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση για το αντίστοιχο δελτίο κοινωνικού τουρισμού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας