1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Η υπηρεσία απευθύνεται σε κωφά / βαρήκοα άτομα και μέλη των οικογενειών αυτών (γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, τέκνα) και παρέχεται δωρεάν. Το πρόγραμμα σπουδών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ολοκληρώνεται σε τέσσερις ετήσιους κύκλους, από Οκτώβριο έως Ιούνιο, διάρκειας 120 ωρών έκαστος.

Με το πέρας του προγράμματος σπουδών δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις επάρκειας στην ΕΝΓ. Οι εγγραφές γίνονται κάθε Μάιο για το επόμενο σχολικό έτος.

Για την εγγραφή σας, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας