1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διά ζώσης παροχή διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / Χειλεανάγνωσης

Κωφοί και βαρήκοοι πολίτες, μπορείτε να αιτηθείτε στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών τη δωρεάν παροχή επαγγελματία διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας / χειλεανάγνωσης, ώστε να αποτελέσει τον δίαυλο επικοινωνίας σας στις συνδιαλλαγές σας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας