Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Οι στρατεύσιμοι που γεννηθήκατε το 2004 (κλάση 2025) μπορείτε να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Μαρτίου 2022.

Θα χρειαστείτε:

  1. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας (ΑΦΜ)
  2. τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.
  3. το email επικοινωνίας σας 
  4. το στρατιωτικό αριθμό σας

Πληροφορίες υπηρεσίας