Πάροχοι Τουρισμού για όλους

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Η περίοδος υποβολή ενστάσεων από τους παρόχους καταλυμάτων έληξε την Πέμπτη, 10.06.2021.

To οριστικό Μητρώο Παρόχων (Καταλυμάτων/Τουριστικών Γραφείων) για το 2021 για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έτους 2020 και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων.

Πληροφορίες υπηρεσίας