Πάροχοι Τουρισμού για όλους

Η περίοδος υποβολή ενστάσεων από τους παρόχους καταλυμάτων έληξε την Τρίτη, 21.07.2020.

To οριστικό Μητρώο Παρόχων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έτους 2020 και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: