600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Οικονομική συμμετοχή ΕΟΤ σε εκδηλώσεις τρίτων

Μπορείτε να αιτηθείτε για οικονομική συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ώστε να καλυφθεί μέρος της δαπάνης για δράσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία του φορέα σας και επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες υπηρεσίας