600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Χορήγηση έντυπου υλικού από τον ΕΟΤ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) ώστε να σας προμηθεύσει με έντυπο και διαφημιστικό προωθητικό υλικό για την τουριστική προβολή της χώρας.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα σας και να αναφέρετε λεπτομέρειες ώστε να τεκμηριώσετε το αίτημά σας.
Ο ΕΟΤ έχει το δικαίωμα να μην εξυπηρετεί αιτήματα για παραχώρηση έντυπου υλικού σε περιπτώσεις μη επαρκούς υπολοίπου υλικού για τις ίδιες ανάγκες αλλά και όπου κρίνει ότι η χρήση δεν συνάδει με το δημόσιο συμφέρον ή τους γενικότερους σκοπούς του.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας