1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Χορήγηση αιγίδας ΕΟΤ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα χορήγησης αιγίδας σε επιλεγμένες δράσεις, πρωτοβουλίες και λοιπές εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην ενεργή υποστήριξη και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών και της δημιουργικότητάς από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας 
  • συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την δράση / εκδήλωση
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κάθε φορέας δύναται να υποβάλει συνολικά έως δύο (2) αιτήματα ετησίως για δράσεις που διοργανώνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει με άλλους φορείς 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας