1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αγορά χορηγικού πακέτου ΕΟΤ

Μπορείτε να αιτηθείτε για αγορά χορηγικού πακέτου σε  επιλεγμένες ενέργειες και δράσεις προβολής που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προβολή της εικόνας της χώρας διεθνώς από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία του φορέα σας και επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες υπηρεσίας