400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή ανάδοχος ζώου συντροφιάς μπορείτε να δηλώσετε την απώλεια του ζώου σας.

Η δήλωση απώλειας του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από το γεγονός.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
  • καταχωρίσετε όσα στοιχεία δικά σας και του ζώου δεν είναι προσυμπληρωμένα 
  • καταχωρίσετε η ημερομηνία και ώρα απώλειας
  • καταχωρίσετε το τελευταίο γνωστό σημείο που βρισκόταν το ζώο πριν την απώλεια
  • μεταφορτώσετε προαιρετικά φωτογραφία του ζώου διαφορετική από αυτή που ενδεχομένως υπάρχει στο Μητρώο καταγραφής και παρακολούθησης ζώων συντροφιάς.

Προαιρετικά και κατά την εκτίμηση σας δηλώνετε αν η απώλεια αφορά σε κλοπή. Στη περίπτωση αυτή, με ευθύνη του οικείου Δήμου, ενημερώνεται το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής απώλειας του ζώου.

Η δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς καταχωρίζεται ως έγγραφο, διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή της δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα η δήλωση απώλειας του ζώου συντροφιάς να γίνει από υπάλληλο Δήμου κατόπιν αιτήματος σας. 

Πληροφορίες υπηρεσίας