1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικού ταξί - Πράσινα ταξί

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιδότησης για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2 με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού επιβατικού δημόσιας χρήσης οχήματος ταξί. Μπορείτε ακόμη να επιδοτηθείτε για την αγορά και εγκατάσταση “έξυπνου” σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος. 

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης και να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ωφελούμενοι:

  • Όλοι οι ιδιοκτήτες (ατομική επιχείρηση ή εταιρεία) οχημάτων ταξί κατηγορίας EURO 5 και παλαιότερης. Ιδιοκτήτες θεωρούνται όσοι κατέχουν το 100% της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων μεριδιούχων επί της αδείας (συνιδιοκτήτες/συγκύριοι), η αίτηση υποβάλλεται από το σύνολο των δικαιούχων.
  • Οι κατασκευαστές/ εισαγωγείς που επιθυμούν να καταχωρηθούν στη λίστα επιλέξιμων φορτιστών, σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) που λειτουργούν.

Στις περιπτώσεις που η άδεια είναι ατομική ή ανήκει σε παραπάνω του ενός συγκύριους, προβλέπεται προσαύξηση μέχρι 2.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος ταξί για:

  • ΑμεΑ
  • οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα
  • νέους έως 29 ετών
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 9.1.2023 και λήγει την 31.12.2024.
Κάθε ωφελούμενος (ΑΦΜ) δικαιούται να υποβάλει μόνο μια αίτηση ανά άδεια Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης οχήματος ταξί.

Η αίτησή σας θα λάβει ένα μοναδικό ψηφιακό κωδικό αριθμό και θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για την πορεία της. Επιπλέον, θα μπορείτε να τροποποιήσετε στοιχεία της αίτησής σας ή να υποβάλετε ένσταση εφόσον αυτή απορριφθεί.

Η επιδότηση θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσετε.

Πληροφορίες υπηρεσίας