Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας

Μπορείτε να εκδώσετε το ειδικό σήμα για να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας. Θα πρέπει το όχημά σας να ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • ηλεκτρικό
  • εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου 
  • υβριδικό
  • κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην περίπτωση που δεν εκδίδεται το σήμα και ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση daktylios@yme.gov.gr.

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων στο δακτύλιο επιλέξτε εδώ.

Αν το όχημα σας δεν ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και δικαιούστε κάποια απο τις λοιπές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο, μπορείτε να την αιτηθείτε στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας