1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναφορά / καταγγελία στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά / καταγγελία στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν στην ορθή λειτουργία/ υγιεινή των επιχειρήσεων τροφίμων, την καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και τροφίμων, καθώς και την ορθή επισήμανσή τους.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα έγγραφα για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας

Πληροφορίες υπηρεσίας