1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού (μαθητές/μαθήτριες)

Μαθητές / μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη αναφορά περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους κωδικούς που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας