600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταγγελία επιβάτη σιδηροδρομικών μεταφορών

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για τη διερεύνηση καταγγελίας που έχετε υποβάλει και δεν λύθηκε ικανοποιητικά από την εμπλεκόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση (HELLENIC TRAIN AE, ΣΤΑΣΥ ΑΕ) ή τον υπεύθυνο σταθμού.

Την καταγγελία στον εθνικό φορέα επιβολής ήτοι στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) μπορείτε να την υποβάλλετε:

  • εντός τριών μηνών από την απόρριψη της καταγγελίας σας στην σιδηροδρομική επιχείρηση
  • μετά από 3 μήνες από την κατάθεση της καταγγελίας σας και αφού δεν λάβετε απάντηση

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
  • επισυνάψετε την απάντηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνετε απαραίτητο για να στοιχειοθετήσει την καταγγελία σας

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εναλλακτικό φορέα επίλυσης διαφορών, προκειμένου να επιδιώξετε ατομική επανόρθωση.

Πληροφορίες υπηρεσίας