800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταγγελίες προς τη ΔΥΠΑ

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Προκειμένου να υποβάλετε την καταγγελία σας, επιλέξτε ως φορέα την ΔΥΠΑ. Στη συνέχεια από την κατηγορία Καταγγελίες επιλέξτε μία από τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές:

  1. Καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες από υπαλλήλους της ΔΥΠΑ
  2. Καταγγελία για αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών από υπαλλήλους της ΔΥΠΑ
  3. Καταγγελία για μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους της ΔΥΠΑ
  4. Καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  5. Καταγγελία για φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας, απάτης

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας (email)
  • επισυνάψετε έγγραφα για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας

Πληροφορίες υπηρεσίας