Καταγγελίες προς τη ΔΥΠΑ

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για θέματα αρμοδιότητας της.

Οι πολίτες υποβάλλουν καταγγελίες για θέματα σχετικά με:

 • τα επιδόματα / βοηθήματα
 • το μητρώο ανέργων
 • τα προγράμματα απασχόλησης
 • την επαγγελματική κατάρτιση
 • τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • τα προγράμματα κοινωνικών παροχών
 • ειδικές κοινωνικές ομάδες
 • την επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία
 • την Στεγαστική Πολιτική
 • άλλους λόγους

Οι εργοδότες / πάροχοι / επιχειρήσεις υποβάλλουν καταγγελίες για θέματα σχετικά με:

 • το μητρώο εργοδοτών/ επιχειρήσεων
 • τα προγράμματα απασχόλησης
 • τα προγράμματα κοινωνικών παροχών
 • τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας σας
 • αναγράψετε το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης ΚΠΑ που ανήκετε (για τους πολίτες)
 • επισυνάψετε έγγραφα για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας
   

Πληροφορίες υπηρεσίας