700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταγγελία παρόχων για θέματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών

Οι πάροχοι μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα, αίτημα ή καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σχετικά με πρόβλημα παρεμβολών στη λειτουργία σταθμού ραδιοεπικοινωνιών:

  • σταθμού κινητής τηλεφωνίας
  • ειδικού ραδιοδικτύου
  • ραδιοφωνικού σταθμού

 Θα πρέπει να αναφέρετε την ακριβή θέση, τις ώρες και τη διάρκεια εμφάνισης της παρεμβολής, καθώς επίσης, τυχόν επιπλέον τεχνικά στοιχεία ή μετρήσεις που θα βοηθήσουν στην εξέταση της καταγγελίας.

Η ΕΕΤΤ διενεργεί και διεξάγει επιτόπιους ελέγχους με ειδικό μετρητικό εξοπλισμό, προκειμένου να εντοπίζει την προέλευση των παρεμβολών. Στη συνέχεια, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, ενημερώνοντας σχετικά τον καταγγέλλοντα.

Πληροφορίες υπηρεσίας