Καταγγελία / παράπονα καταναλωτών για θέματα παρεμβολών

Οι καταναλωτές μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα, αίτημα ή καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σχετικά με ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές:

  • που παρεμποδίζουν ασύρματες επικοινωνίες όπως κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση, ραδιόφωνο, έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, τηλεχειρισμό, σταθμούς ραδιοερασιτεχνών και δίκτυα WiFi
  • που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία ενσύρματων δικτύων και ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως ενσύρματα τηλέφωνα, ηχεία, θυροτηλεοράσεις και modem / router

Επισυνάψτε έως 5 έγγραφα για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας. 

Πληροφορίες υπηρεσίας