Καταγγελία παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την καταγγελία σας για ζητήματα που αφορούν την αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για παραβάσεις της νομοθεσίας όπως:

  • των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
  • αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδίως email ή sms “spam”.
  • τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και γενικά προωθητικούς σκοπούς
  • χρήσης στα συστήματα Schengen, VIS, Eurodac και Εθνικού Καταλόγου Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας