Καταγγελία για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών

Υποβάλετε στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) καταγγελία για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών σας. Κατηγορίες παρόχων που αφορά:

  • κινητής τηλεφωνίας
  • σταθερής τηλεφωνίας
  • διαδικτύου
  • ταχυδρομικών υπηρεσιών

Θα χρειαστεί να επισυνάψετε ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip με τα συνοδευτικά έγγραφα της καταγγελίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας