Καταγγελία για παραβίαση αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (εφόσον η καταγγελία είναι επώνυμη) 
  • τα στοιχεία του καταγγελόμενου φορέα 
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα έγγραφα για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας