600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καταγγελία για παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πολίτες τρίτης χώρας μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία στον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΥΠΘΔ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εάν θεωρείτε ότι θίγεστε άμεσα από ενέργειες ή παραλείψεις δημόσιας αρχής και πως ένα ή περισσότερα από τα θεμελιώδη δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τα προσωπικά σας στοιχεία
  • πληροφορίες σχετικά με την καταγγελλόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και να επισυνάψετε οποιοδήποτε αποδεικτικό υλικό διαθέτετε αν το κρίνετε αναγκαίο

Ο ΥΠΘΔ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει αρμοδιότητα τη συλλογή και προκαταρκτική αξιολόγηση καταγγελιών για φερόμενες παραβάσεις Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά την είσοδο στη χώρα, την υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών και τις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Εφόσον οι καταγγελίες κριθούν παραδεκτές, τις διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη των καταγγελιών.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας