600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναφορά / καταγγελία στο Συνήγορο του Καταναλωτή

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά / καταγγελία κατά επιχείρησης για ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια σας ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων σας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας
  • τα στοιχεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης και να επισυνάψετε οποιοδήποτε δικαιολογητικό διαθέτετε εφόσον το κρίνετε αναγκαίο  
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας