700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναφορά / καταγγελία σε βάρος επιχείρησης - εγκατάστασης για μέτρα πυροπροστασίας

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη αναφορά / καταγγελία στα Γραφεία Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν) του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, αναφορικά με θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων.

Ως εγκαταστάσεις νοούνται όλα τα κτίρια οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • επισυνάψετε τυχόν απαιτούμενα στοιχεία για την καλύτερη τεκμηρίωση της καταγγελίας σας

Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αναφοράς/καταγγελίας σας, θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και με γραπτό μήνυμα (sms).

Η απάντηση θα αναρτηθεί στη Θυρίδα σας και ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Πληροφορίες υπηρεσίας