Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού για να επισκεφτείτε την υπηρεσία της ΔΥΠΑ που επιθυμείτε. Μπορείτε να επισκεφτείτε είτε:

  • ένα Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2)
  • ένα Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

ώστε να εξυπηρετηθείτε αποκλειστικά για διαδικασίες που δεν παρέχονται ηλεκτρονικά.  

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον ΑΦΜ σας ή τον ΑΦΜ της επιχείρησή σας

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Παρόντες στο ραντεβού πρέπει να είστε εσείς.

Πληροφορίες υπηρεσίας