Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποδοθεί ΑΦΜ και κλειδάριθμος με ψηφιακό ραντεβού στο myAADElive και να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Θα χρειαστείτε:

  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
  • τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ

Πληροφορίες υπηρεσίας