700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποδοθεί ΑΦΜ και κλειδάριθμος αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να ταυτοποιηθείτε φυσικά σε υπάλληλο μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) που επιθυμείτε.
Δυνατότητα υποβολής αιτήματος έχετε είτε:

 • οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ως φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως φορολογικής κατοικίας
 • οι νόμιμοι εκπρόσωποι φυσικών προσώπων (ανηλίκων, προσώπων στερούμενων δικαιοπρακτικής ικανότητας, φορολογικοί εκπρόσωποι των κατοίκων εξωτερικού, κ.λπ.
 • τα  τρίτα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχετε ειδική εξουσιοδότηση για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου 

Θα χρειαστεί εσείς ή ο εκπρόσωπος σας να: 

 • να καταχωρίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (επωνυμικά στοιχεία και στοιχεία γέννησης), τα στοιχεία του ταυτοποιητικού σας εγγράφου και τα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • καταχωρίσετε την υπηκοότητά, την οικογενειακή σας κατάσταση και τους ΑΦΜ των σχετιζόμενων προσώπων με τα οποία σχετίζεται (σύζυγος, εκπρόσωπος) 
 • επισυνάψετε τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
 • καταχωρίσετε το επιθυμητό όνομα χρήστη για την έκδοση κωδικών Taxisnet

Επιπρόσθετα οι εκπρόσωποι θα πρέπει να:

 • συμπληρώσουν τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • επισυνάψουν την απόφαση για  δικαστική συμπαράσταση, σε περίπτωση που υπάρχει

Επόμενα βήματα

Εάν την αίτηση έχετε υποβάλει οι ίδιοι θα σας ζητηθεί να ταυτοποιηθείτε είτε:

 • μέσω βιντεοκλήσης στο myAADElive και να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άμεσα ή προγραμματίζοντας ραντεβού σε δεύτερο χρόνο
 • προγραμματίζοντας ραντεβού με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ που επιθυμείτε

Θα λάβετε στο email που δηλώσατε την βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, τον κλειδάριθμο και τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, σε κρυπτογραφημένο αρχείο.

Εάν είστε εκπρόσωπος δεν θα χρειαστεί η παραπάνω διαδικασία αφού έχετε ήδη ταυτοποιηθεί με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. 

Πληροφορίες υπηρεσίας