900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Οι άρρενες Έλληνες πολίτες, ηλικίας από 19 έως 45 ετών που ζείτε εκτός Ελλάδας και θέλετε να λάβετε αναβολή στράτευσης, μπορείτε να ζητήσετε το πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myConsulLive για να εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο του Προξενείου του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Προϋποθέσεις χορήγησης 

  • να κατοικείτε μόνιμα εκτός Ελλάδας τα τελευταία 11 χρόνια σε μία ή περισσότερες χώρες ή
  • να εργάζεστε συστηματικά για βιοποριστικούς λόγους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και να κατοικείτε μόνιμα εκτός Ελλάδας, τα τελευταία 7 χρόνια, σε μία ή περισσότερες χώρες.

Σημειώστε πως:

  • το ανώτατο όριο παραμονής στην Ελλάδα σε κάθε ημερολογιακό έτος είναι οι 6 μήνες
  • τα χρόνια σπουδών στο εξωτερικό και το φοιτητικό καθεστώς ημιαπασχόλησης δεν συνυπολογίζονται στο καθεστώς της 7ετούς συστηματικής εργασίας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η προξενική Αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθείτε για την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, εξαρτάται από την πολιτεία όπου διατηρείτε την τελευταία σας κατοικία. 

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τα προξενεία Νέας Υόρκης, Τορόντο και Λονδίνου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες προξενικές αρχές.

Ειδικά για το προξενείο Νέας Υόρκης
Αν τώρα κατοικείτε στην Νέα Υόρκη, αλλά τα προηγούμενα χρόνια κατοικούσατε σε άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ ή άλλες χώρες, επικοινωνήστε πρώτα με τις αντίστοιχες Ελληνικές Προξενικές Αρχές για να βεβαιώσουν τα χρόνια αυτά.

Πληροφορίες υπηρεσίας