Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myConsulLive και εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο Προξενείου του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέχονται:

  • πιστοποιητικό μόνιμου κάτοικου εξωτερικού
  • βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης / γέννησης / διαμονής
  • αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης
  • δήλωση δικαιούχου σύνταξης
  • αιτήσεις / αναφορές

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
  • τη διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
  • τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό διαβατηρίου σας

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς.

Πληροφορίες υπηρεσίας