1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myConsulLive και εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο Προξενείου του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέχονται:

  • πιστοποιητικό μόνιμου κάτοικου εξωτερικού
  • βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης / γέννησης / διαμονής
  • αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης
  • δήλωση δικαιούχου σύνταξης
  • αιτήσεις / αναφορές

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
  • τη διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
  • τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό διαβατηρίου σας

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς.

Πληροφορίες υπηρεσίας