Δήλωση κατοίκου εξωτερικού ως δικαιούχου σύνταξης

Μπορείτε να δηλώσετε ότι συνεχίζετε να είστε εν ζωή και άρα δικαιούστε να συνεχίσετε να παίρνετε τη σύνταξή σας από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα με ψηφιακό ραντεβού στο myConsulLive και να εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο του Προξενείου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Το προξενείο στο οποίο πρέπει να απευθυνθείτε, εξαρτάται από την πολιτεία όπου διατηρείτε την τελευταία σας κατοικία.

Στην συνέχεια, το προξενείο θα στείλει τη βεβαίωση στον ασφαλιστικό σας φορέα.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τα προξενεία Νέας Υόρκης, Τορόντο και Λονδίνου. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες προξενικές αρχές.

Πληροφορίες υπηρεσίας