Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων σε υποψηφίους

Οι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές της 21.05.2023 μπορείτε να υποβάλετε αίτημα χορήγησης αντιτύπων εκλογικών καταλόγων (σε CD) αποκλειστικά για εκλογική χρήση.
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία
  • εκδώσετε και πληρώσετε το κατάλληλο παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 6336,6338)  

Πληροφορίες υπηρεσίας