800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Μπορείτε να αιτηθείτε στον Δήμο κατοικίας σας, βεβαίωση που αναγράφει τη μόνιμη διεύθυνσή σας σε αυτόν. Για να εκδώσετε ηλεκτρονικά τη βεβαίωση θα πρέπει να έχει ενταχθεί ο Δήμος σας στο gov.gr.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε το αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • επιπρόσθετα εάν δεν αποδεικνύεται η διεύθυνση της κατοικίας σας από το Ε1, θα επισυνάψετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου).

Έκδοση της βεβαίωσης

Η έκδοση της βεβαίωσης θα γίνει από τον Δήμο κατοικίας σας μέσα σε 10 ημέρες και θα σταλεί στη Θυρίδα σας στο gov.gr. Θα ενημερωθείτε επίσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και με γραπτό μήνυμα (sms).

Εάν παρέλθει το διάστημα των 10 ημερών χωρίς να λάβετε απάντηση από τον Δήμο, μπορείτε να συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή και να εκδώσετε την βεβαίωση online.

Δήμοι ενταγμένοι στο gov.gr

Δείτε τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr. Σταδιακά θα ενταχθούν και θα υποδέχονται αιτήσεις και οι υπόλοιποι Δήμοι.

Αν ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας σας δεν έχει ενταχθεί στο gov.gr, μπορείτε να εκδώσετε την βεβαίωση κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σημειώστε ότι η παρούσα βεβαίωση δεν εκδίδεται με σκοπό τη χρήση της σε αίτηση μεταδημότευσής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας