Βεβαίωση αποδέσμευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαίωση αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου, για να την γνωστοποιήσετε στον τρίτο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας