600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση αποδέσμευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαίωση αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου, για να την γνωστοποιήσετε στον τρίτο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της.

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας