1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ταξινόμηση οχήματος

Το ενιαίο ψηφιακό πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων και εκδίδεται από τελωνειακή αρχή. Αφού εκδοθεί, οι ενδιαφερόμενοι (εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, εταιρείες διεκπεραίωσης) μπορείτε να το διαχειρίζεστε και να εκτελείτε τις απαραίτητες σε αυτό ενέργειες, μέχρι την οριστικοποίηση του και την υποβολή του στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία και θα χορηγήσει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Μεταξύ άλλων, τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

  • Καταχώριση απαραίτητων στοιχείων
  • Προσθήκη ανάριθμης μεταβίβασης
  • Λήψη πιστοποιητικού ταξινόμησης με την τρέχουσα κατάσταση του οχήματος
  • Οριστικοποίηση και υποβολή για έκδοση άδειας κυκλοφορίας
  • Εξουσιοδότηση νόμιμου αντιπροσώπου για την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας μπορείτε να λάβετε και να εκτυπώσετε το ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης οχήματος, το οποίο εκδίδεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης - gov.gr και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης.

Πληροφορίες υπηρεσίας