Εφαρμογή για κινητές συσκευές Gov.gr Wallet

Το Gov.gr Wallet είναι εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), μέσω της οποίας μπορείτε να δημιουργήσετε, αποθηκεύσετε και να ελέγξετε ψηφιακά δελτία ταυτότητας, ψηφιακές άδειες οδήγησης και ψηφιακές κάρτες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και άδειας οδήγησης και οι ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ είναι ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr και είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και άδειας οδήγησης δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου,
  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Πληροφορίες υπηρεσίας