700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορείτε να υποβάλετε τις εγγραπτέες (συμβολαιογραφικές) πράξεις, στις οποίες είστε συμβαλλόμενοι και αφορούν στα ακίνητα σας που βρίσκονται σε κτηματογραφημένες περιοχές που λειτουργούν Κτηματολογικά γραφεία.  

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να λάβετε και το Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

Η αίτηση της καταχώρισης, για να είναι αποδεκτή, πρέπει να γίνει από τις 08.30 έως και την 13.30 και κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώστε να λάβει χρονική προτεραιότητα. Εξαιρούνται οι εργάσιμες ημέρες που κατά περίπτωση είναι τοπικές αργίες ή έχει αποφασιστεί παύση λειτουργίας του τοπικού κτηματολογικού γραφείου στο οποίο απευθύνεστε. 

Θα χρειαστείτε να: 

  • καταχωρίσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για τα φυσικά πρόσωπα, ή τους κωδικούς Taxisnet του νομικού προσώπου για τα νομικά πρόσωπα 
  • επισυνάψετε την συμβολαιογραφική πράξη και τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα 
  • εξοφλήσετε τα τέλη που αναλογούν για την εγγραπτέα πράξη 

 

Βήματα διαδικασίας 

  1. Δημιουργείτε μέσα στην εφαρμογή, φάκελο για το ακίνητο σας σε όποια χρονική στιγμή επιθυμείτε, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα. 
  2. Υποβάλετε την αίτηση για την καταχώριση της εγραπτέας πράξης από τις 08.30 έως και την 13.30 και κατά τις εργάσιμες ημέρες. Μετά την υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας του φακέλου του ακινήτου. 
  3. Ακολουθεί έλεγχος νομιμότητας από το Κτηματολογικό γραφείο εντός 5 ημερών και παράλληλος υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων. Εάν υπάρξει ανάγκη για κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, θα ενημερωθείτε από το Κτηματολογικό γραφείο και θα ενεργοποιηθεί και πάλι η επεξεργασία του φακέλου του ακινήτου. 
  4. Αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) το «Έντυπο οφειλής» το οποίο πρέπει να εξοφλήσετε εντός 2 εργάσιμων ημερών, με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων και εάν το έχετε επιλέξει, είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή το Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. 

Πληροφορίες υπηρεσίας