700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

Μπορείτε να αιτηθείτε πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, που έχει καταχωριστεί κατά την λειτουργία του κτηματολογίου. Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα έντυπο οφειλής τελών για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό σας θα είναι διαθέσιμο μετά την πληρωμή, εντός 7 ημερών, του οφειλόμενου ποσού.

θα χρειαστείτε:

  • το κτηματολογικό γραφείο στο οποίο έχει καταχωριστεί η πράξη ή το έτος και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την πρωτοκόλλησή της
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Πληροφορίες υπηρεσίας